Czym jest CATI - Wikipedia wyjaśnia

studio badań telefonicznych studio badań telefonicznych
CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) ? metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej. W badaniach realizowanych metodą CATI wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon, a ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi, korzystając ze specjalnego skryptu komputerowego.
Skrypt pozwala na pewne zautomatyzowanie kwestionariusza ? np.
poprzez zarządzanie filtrowaniem zadawanych pytań lub losowanie kolejności, w jakiej określone kwestie (np.

nazwy marek) będą odczytywane respondentowi. Respondenci w badaniach CATI są zwykle albo losowani z bazy danych (np.

w badaniach satysfakcji klientów), albo dobierani poprzez losowe tworzenie numerów telefonów ? taka metoda nazywa się RDD (ang. Random Digit Dial).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/CATI

Ankieter w Wiki

Wywiady kwestionariuszowe mogą być realizowane z użyciem kwestionariusza papierowego PAPI lub elektronicznego CAPI i CATI. Same wywiady są najczęściej realizowane w: domach respondentów, w miejscach pracy, w miejscach gdzie przebywa dużo osób (in-hall) lub w konkretnych zbiorowościach (badania audytoryjne np. uczniów szkoły). Zadaniem ankietera bywa też wyłącznie rekrutacja osób na badania - zarówno prowadzone w miejscach publicznych (in-hall) jak i na badania jakościowe np.

zogniskowane wywiady grupowe.

Ankieterzy zajmujący się wyłącznie rekrutacją są często określani mianem rekruterów. Innym zadaniem ankieterów jest przyjmowanie roli "Tajemniczych klientów" w badaniach typu Mystery shopping.
W tym kontekście powinno jednak mówić się o audytorach a nie ankieterach.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ankieter

Czym są badania CAWI? Wikipedia odpowiada

CAWI (ang.
Computer-Assisted Web Interview ? wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) ? metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Zalety możliwość umieszczania w ankiecie nie tylko pytań tekstowych, ale również elementów graficznych i multimedialnych (filmy wideo, dźwięk, np.
pytanie o opinię nt. reklamy w mediach) niski koszt metody (brak konieczności zatrudniania ankieterów) szybki (zwłaszcza w porównaniu do metody PAPI) dostęp do uzyskanych danych oraz możliwość szybkiej analizy, ponieważ dane bezpośrednio po uzyskaniu są już w formie elektronicznej brak ryzyka błędu popełnianego przez ankietera (w porównaniu do metody PAPI oraz CATI) w przypadku zauważenia błędu już po stworzeniu ankiety łatwiej jest go skorygować niż w przypadku klasycznych ankiet papierowych Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/CAWI
.