Co to jest hipoteka?

doradca finansowy bydgoszcz
Hipoteka (z gr. ???????)1 ? ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.
Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego ? może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Uprawniony z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny, natomiast właściciela nieruchomości obciążonej określa się mianem dłużnika hipotecznego. Hipoteka zabezpiecza jedną lub więcej wierzytelności, wynikających lub mogących wynikać z określonego stosunku prawnego.

Wyjątkowo może zabezpieczać wierzytelności wynikające z więcej niż jednego stosunku, gdy służy zabezpieczeniu finansowania jednego przedsięwzięcia przez kilku wierzycieli.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteka

Praca doradcy kredytowego

Doradca kredytowy często jest osobą, która pomaga klientom w zapanowaniu nad własnymi finansami.

Udzielane przez niego porady dotyczące zadłużenia w określonym banku mogą pomóc osobom korzystającym z jego usług w odpowiedniej gospodarce zarabianymi pieniędzmi.

Z drugiej jednak strony, praca doradcy kredytowego nie jest często łatwa.
Musi on bowiem załatwiać wiele formalności związanych z pośredniczeniem pomiędzy klientem a bankiem, wobec czego osoba taka musi być obeznana we wszystkich najnowszych ofertach dotyczących zaciągania kredytów. Co więcej, tego rodzaju praca wiąże się często z obowiązkami zawodowymi poza określonymi godzinami pracy, ponieważ zwykle klienci chcą umawiać się z doradcą w wieczorowej porze.

Jaki powinien być doradca kredytowy?

doradca finansowy bydgoszcz Jak w każdym zawodzie, w którym liczą się bardzo relacje międzyludzkie, tak samo i w przypadku doradcy kredytowego należy wziąć pod uwagę cechy charakteru, które mogą pomóc w wykonywanej pracy.
Umiejętność przekonywania a także przebojowość mogą być gwarantem uzyskania doskonałej posady na stanowisku doradcy kredytowego.

Ponadto, taka osoba musi interesować się bankowością na tyle, aby monitorować na bieżąco zmiany w ofertach kredytowych poszczególnych banków.

Dodatkowym atutem może być otwartość i umiejętność rozmowy z potencjalnymi klientami i zachęcenie ich do korzystania z własnych usług.
Osobowość doradcy kredytowego jest niebywale istotna i może znacząco wpłynąć na rezultaty jego pracy. .
Dodane: 26-09-2016 13:17

Tagi: doradca finansowy bydgoszcz kujawsko-pomorskie