Co to jest sterylizacja promieniowaniem?

sklep medyczny kraków
Promieniowanie UV Wyjaławianie polega na naświetlaniu materiału promieniowaniem ultrafioletowym.
Promieniowanie to zmienia strukturę kwasów nukleinowych, dlatego najsilniej działa na formy wegetatywne drobnoustrojów.
Używa się fal o długości 210?328 nm (najbardziej aktywne jest promieniowanie o długości fali 254 nm), emitowanych np.
przez lampy rtęciowe (niskociśnieniowa rura z kwarcu, wypełniona parami rtęci). Promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwe dla ludzi ? może powodować między innymi stany zapalne skóry i zapalenie spojówek. Promieniowanie ultrafioletowe nie przenika w głąb płynów i ciał stałych, jest absorbowane przez szkło i tworzywa sztuczne.

Dlatego też wyjaławia się w ten sposób na ogół tylko powietrze lub powierzchnię przedmiotów.

Jest to metoda pomocnicza. Promieniowanie jonizująceedytuj Sterylizacja promieniowaniem jonizującym przebiega zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, przez produkty radiolizy wody.

Źródłem tego promieniowania mogą być na przykład izotopy emitujące promieniowanie gamma ? zwykle używa się izotopu kobaltu 60Co.
Sterylizacja radiacyjna (radapertyzacja) może też być prowadzona z wykorzystaniem wiązki elektronów lub promieniowania X (wytwarzanego w procesie konwersji e/X), uzyskiwanych w elektrycznym źródle promieniowania jakim jest akcelerator elektronów234. Zwykle stosowaną dawką minimalna jest 25 kGy, dawniej stosowaną jednostką był (2,5 Mrad). Metodę tę stosuje się do wyjaławiania materiałów termolabilnych ? wyrobów medycznych jednorazowego użytku, produktów leczniczych, kosmetyków oraz materiałów transplantacyjnych. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sterylizacja_(mikrobiologia)#Sterylizacja_promieniowaniem

O metodach wyjaławianie

Wyróżnia się następujące metody wyjaławiania: Sterylizacja termiczna Wyżarzanie lub spalanie Proces UHT Sterylizacja suchym gorącym powietrzem Sterylizacja nasyconą parą wodną pod ciśnieniem Sterylizacja przez sączenie Sterylizacja promieniowaniem jonizującym UV mikrofalowym Sterylizacja gazami tlenkiem etylenu formaldehydem ozonem Sterylizacja roztworami środków chemicznych aldehydu glutarowego kwasu nadoctowego Sterylizacja plazmowa Wyżarzanie lub spalanieedytuj Wyżarzanie przedmiotu poddawanego wyjaławianiu w płomieniu palnika powoduje spalenie komórek drobnoustrojów.
Metoda ta jest stosowana tylko do drobnych przedmiotów metalowych ? na przykład do sterylizacji ez stosowanych do posiewów mikrobiologicznych. Spalanie stosuje się do zniszczenia skażonego materiału ? na przykład odpadów szpitalnych.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sterylizacja_(mikrobiologia)#Metody_sterylizacji

Brud - poznaj kilka faktów

sklep medyczny kraków
Brud ? ogólne określenie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń osiadłych na jakiejkolwiek powierzchni. Brud gromadzący się na ciele człowieka zwykle jest mieszaniną sadzy, krzemionki (SiO2), soli mineralnych oraz substancji pylistych.
Cząstki te zlepione są pozostałościami potu (głównie tłuszczami i białkami). Obecnie, jednym ze szczególnie brudnych przedmiotów codziennego użytku jest klawiatura komputerowa - na jej powierzchni zwykle gromadzi się 70 razy więcej bakterii niż na desce klozetowej Uważa się, że współczesne społeczeństwo jest zbyt czyste.

Brak kontaktu z mikroorganizmami zawartymi w brudzie w okresie dorastania jest hipotetyczną przyczyną epidemii różnych alergii, takich jak astma4.

Układ odpornościowy człowieka wymaga pobudzenia i ciągłych ćwiczeń w celu prawidłowego funkcjonowania i można to łatwo osiągnąć przy jego zetknięciu z brudem5. Na przykład obecność na powierzchni skóry bakterii z rodziny gronkowców reguluje stan zapalny w przypadku jej uszkodzenia6. Ludzie i zwierzęta czasami intencjonalnie spożywają brud. Może to być spowodowane niedoborem minerałów co jest częstym zjawiskiem u kobiet w ciąży Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Brud.

Widok do druku:

sklep medyczny kraków